Doorlichting – Rol: Leider: De enquête invullen duurt ongeveer 15 a 20 minuten. Vraag en nummering zijn gebaseerd op de analyseblokken en de gebruikersrol die is ingevuld. Vul alle vragen spontaan in en op basis van uw eigen persoonlijke situatie en perceptie. Er is geen goed of fout antwoord. Het is uw mening die telt. Succes met het invullen van de enquête!

Indien u de pagina open laat staan in uw browser is het mogelijk tussentijds even te stoppen tijdens het invullen. Beter is het echter om de vragenlijst in een keer te doorlopen.