Landelijk onderzoek: De enquête invullen duurt ongeveer 15 a 20 minuten. Vraag en nummering zijn gebaseerd op onze organisatiedoorlichting. Er komt een onregelmatige nummering voor i.v.m. het vergelijken van ingevulde statistieken voor de eindrapportage. Succes met het invullen van de enquête!