Organisatie doorlichting

Een volledige quick scan over het functioneren van uw bedrijf

Snel en efficiënt

Alle deelnemers, medewerkers en managers ontvangen online toegang tot de uitgebreide vragenlijst van de organisatie doorlichting.

1

Rapport & Analyse

Na het invullen van de vragenlijsten ontvangt u binnen vijf werkdagen een volledig diepgaand rapport over de stand van zaken in uw organisatie.

w

Verbeteradvies

De uiteindelijke rapportage omvat een op maat toegesneden verbeteradvies op basis van de analyse van de verzamelde data.

Snel en efficiënt erachter komen hoe uw organisatie ervoor staat.

Tijdens de organisatie doorlichting wordt uw gehele organisatie of een deel van uw bedrijf doorgelicht. De quick scan benchmarkt uw onderneming met de ideale resultaatgerichte organisatie. Dit ideaalbeeld is gebaseerd op de filosofie dat elke organisatie beter, effectiever, efficiënter en tegelijkertijd voor medewerkers en managers op de meest prettige wijze kan inspelen op de benoemde klantbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de Semco Style organisatie.

Tijdens de doorlichting worden zowel de waarden, de why, de visie als de gedragenheid hiervan en de daadwerkelijke werkprocessen, managementstijlen, klantgerichtheid, en overlegstructuur volledig doorgelicht. Kortom, leiderschap, organisatiecultuur, resultaatgerichte inrichting, discipline, bevlogenheid en besluitvorming worden getoetst aan de optimaal functionerende en continue verbeterende succesvolle organisatie van mensen en teams.

Wat andere organisaties ervan vinden:

Niet alleen wij zijn enthousiast, onze klanten ook!

“De boodschap is helder. Wij zijn heel klantgericht, we werken met elkaar keihard aan een goede dienstverlening.

Helaas zijn onze werkwijzen dusdanig slecht op elkaar afgestemd dat we intern lastig zaken van elkaar kunnen overnemen. Er zijn wat bruggen te slaan tussen de diverse eilandjes.”

Ondernemer Mediabedrijf

“Duidelijke doorlichting met veel uiteenlopende vragen. Ik weet nu waar wij staan en ik kijk ernaar uit om te zien in hoeverre wij volgend jaar met onze veranderingen veel vooruitgang hebben geboekt.”

Leider uitvoeringscentrum gemeente diensten

“Het is confronterend om te zien dat mijn beeld van de werkelijkheid over wat onze mensen daadwerkelijk herkennen van de ingeslagen weg geheel bijgesteld moet worden.”

Business unit manager RWS

Doorlichting Pakketten:

U kunt een keuze maken uit drie van onze pakketten.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de voordelen?
  • Het onderzoek is anoniem, dus een ieder kan vrij zijn bij het geven van zijn persoonlijke mening.
  • De uitslag vormt een goede benchmark indien u wilt werken aan de groei van uw organisatie maar niet specifiek kan benoemen op welke gebieden het grootste resultaat kan worden bereikt.
  • De doorlichting vormt een goede nul-meting indien u een organisatieverandering of transitie in gang wilt zetten.
  • Ruimte om persoonlijke vragen toe te voegen.
Hoe gaat de Doorlichting in zijn werk?

Voorafgaand aan de doorlichting zal een diepte-interview met de opdrachtgever plaats vinden. In overleg worden de deelnemende teams, managers, medewerkers en afdelingen afgestemd. Tevens worden eventuele aanvullende vragen benoemd. 

Vervolgens maken wij een afgeschermde omgeving aan waarbinnen de deelnemers de vragenlijsten gekoppeld aan hun rol in de organisatie kunnen invullen.

De afgeschermde omgeving wordt een vooraf afgestemde periode open gesteld zodat deelnemers voldoende tijd hebben de vragenlijst op een voor hen geschikt moment in te vullen. Na het sluiten zullen de vastgelegde data worden verzameld en geïnterpreteerd. Dit resulteert in een persoonlijk adviesrapport.

Wat wordt er met de gegevens gedaan?

De verzamelde data zijn specifiek voor uw organisatie en zullen ook specifiek voor uw doorlichting worden gebruikt. Delen van de verzamelde informatie zullen wij in een anonieme database opslaan om onze benchmark continue te kunnen verbeteren.

De algemene gegevens zullen een inzicht geven in de stand van zaken onder Nederlandse organisaties. Regelmatig zullen wij nieuwe inzichten delen op de pagina “landelijk onderzoek”.