Er is niets mis met de motivatie van de Nederlandse managers. Graag zoem ik nu even specifiek in op de IT- branche. Hoe kijkt de IT-manager tegen de organisatie aan?

Sinds het verschijnen van de website DOORLICHTING.NL begin 2017 hebben velen dankbaar gebruik gemaakt van de gratis basisdoorlichting. Hierbij krijgt u een mooi beeld hoe uw bedrijf scoort op elementen als leiderschap, bevlogenheid en werkplezier, discipline, besluitvaardigheid, cultuur en resultaatgerichtheid.

 

De uitdaging van de IT manager.

Managers die werkzaam zijn in IT organisaties of organisatie-onderdelen blijken een positiever beeld te delen over uitdaging in het werk en klantgerichtheid. Ook wordt er volgens hen gestructureerder gewerkt met verbeteringen. Toch zijn er ook verbeterpunten gedeeld door deze doelgroep.

De IT branche blinkt uit in vernieuwend en uitdagend werk. Klanten zijn veeleisend en vragen veel directe aandacht. NPS is juist in deze bedrijfstak ook een veel toegepast hulpmiddel. Samen met de klanten ontwikkelen en bouwen aan platformen en diensten is tenslotte een core van de dienstverlening. Continue toetsing, bijsturing en verbetering zijn de standaard. Hier ligt de uitdaging.

Het beeld dat de IT-manager heeft over zijn organisatie weergegeven in het RGO-model

 

 

 

Positieve highlights

In concreto noemen de IT-organisaties de volgende positieve highlights als zij naar hun organisatie kijken:

 • 75% van de IT-managers geeft aan dat het management stuurt op zelf organiserende teams.
 • 66% van het IT-management beoordeelt medewerkers aan de hand van resultaat en niet aan de hand van aanwezigheid.
 • 83% van de IT-manager zijn tevreden over de hoeveelheid uitdaging in hun werk.
 • 100% van de IT-managers haalt ook daadwerkelijk voldoening uit het werk dat zij doen.
 • 50% van de IT-managers zijn gemotiveerd door de unieke bedrijfscultuur.

Verbeterpunten

Grote verbeterpunten zijn te defineren in de identiteit van de organisatie en in de discipline vraagstukken.

 • 60% geeft aan dat het bestaansrecht van onze organisatie, de WHY, is mij niet voldoende duidelijk.
 • 66% zegt dat de hogere managers en directieleden NIET elk kwartaal “de hei op” gaan en als ze gaan geeft 70% aan dat de medewerkers daarna NIET op de hoogte gebracht worden van de resultaten en acties.
 • Slechts 17% geeft aan “de nummer 1 topprioriteit van het kwartaal aan mij en mijn collega’s bekend gemaakt en de voortgang weet ik”.
 • Voor 60% van de managers in de IT is niet goed bekend wat de toegevoegde waarde van de organisatie is.
 • 75% geeft aan dat er geen heldere performance indicatoren geformuleerd zijn.
 • 66% spreekt collega’s en medewerkers er NIET op aan als zij zich niet gedragen conform de kernwaarden.