Hoe vaak staat de directie stil bij de strategische doelstellingen?

Van onze directie en leiding gevende verwachten wij dat de stip aan de horizon helder is. Strategische doelstellingen, resultaatgebieden en, nog mooier, onze WHY, is algemeen bekend en gedragen. Echter, de praktijk is weerbarstig. Veel managers en directieleden sturen vrij kort-cyclisch. Vervelender: ze staan er niet vaak genoeg bij stil of de doelen nog wel realistisch zijn. Zeker met alle veranderingen die in IT-opzicht op ons afkomen is dat wellicht wel noodzakelijk. Hoe is dat bij u in de organisatie?

Hoe vaak staat uw directie stil bij de strategische doelen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Hoe vaak werken wij aan onze persoonlijke doelstellingen?

Ongetwijfeld heeft u een gevoel bij de wijze waarop uw directie omgaat met de strategie. Toch maakt dit ons nieuwsgierig. Als medewerker, als mens, als burger, als partner, in welke rol dan ook: staat u wel eens stil bij wat u wilt bereiken?

 

Hoe vaak denkt u actief na over uw persoonlijke doelstellingen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...