Bereikte resultaten tot nu liggen in vernieuwing van de klanten-portfolio. We hebben meer nieuwe klanten gekregen. Het vernieuwen van het producten & dienstaanbod is ook een belangrijke stap voorwaarts geweest. Organisatiedoelstellingen die nu op de shortlist staan zijn het verbeteren van de klanttevredenheid, resultaatgerichtheid en efficiënter werken.

Sinds het verschijnen van de website DOORLICHTING.NL hebben velen dankbaar gebruik gemaakt van de gratis basisdoorlichting. Hierbij krijgt u een mooi beeld hoe uw bedrijf scoort op elementen als leiderschap, bevlogenheid en werkplezier, discipline, besluitvaardigheid, cultuur en resultaatgerichtheid. Nu bijna honderd deelnemers de basisdoorlichting hebben ingevuld, zijn er meer details te verstrekken over de richting en inrichting van Nederlandse organisaties. Dit zijn zowel non-profit organisaties (waaronder ook gezondheidszorg en belastingdienst) als profit organisaties en zakelijke dienstverleners.

Wat zijn de belangrijkste resultaten tot nu toe?

We hebben vooral resultaten geboekt op het gebied van vernieuwing.

Resultaten die organisaties de afgelopen drie jaar hebben bereikt

 

 

 

 

Onder de 98 ondervraagde managers hebben er maar liefst 39 (dat is 40%) aangegeven dat de organisatie uitblonk in productvernieuwing. Hierop volgde een tevreden terugblik op het werven van nieuwe klanten (30%) en een groei van de organisatie zelf qua omvang (25%). Opvallend: omzet, resultaten en klanttevredenheid zijn geen noemenswaardige positieve uitschieters. Een tricky vraag, maar zou er een verband kunnen zijn tussen de resultaten en het relatief beperkte aantal hei-sessies? 80% van de mangers geeft aan dat de hogere managers en directieleden niet elk kwartaal “de hei op” gaan en als ze dat doen worden daarna de medewerkers NIET op de hoogte gebracht van de resultaten en besluiten. Mooi om verder te onderzoeken!

New business, product development en nieuwe medewerkers zijn de afgelopen jaren de belangrijkste resultaten geweest. Hier gaan we nu verder op voortbouwen. Dat blijkt ook uit de top vijf van doelstellingen voor de komende drie jaar:

De nieuwe organisatiedoelstellingen?

Belangrijkste organisatiedoelstellingen voor de komende periode

 

 

 

 

 

 

 

We gaan de komende jaren beter luisteren naar elkaar en vooral naar de klant. Onze interne organisatie gaan we resultaatgericht en effectief inrichten. Bovendien gaan onze sales aan de slag om de omzet te verhogen. Parallel aan deze resultaatgebieden blijven we actief op het gebied van innovatie en productontwikkeling.

Wil je ook inzicht in de focusgebieden van jouw MT? Laat hen dan een doorlichting uitvoeren & kijk of alle energie dezelfde kant op vloeit! Meer informatie over de organisatiedoorlichting.