Basis doorlichting

Hoe kijkt u naar uw organisatie?

Doe nu de basis doorlichting en kom erachter hoe uw organisatie ervoor staat.

Met de basisdoorlichting kijken wij door uw bril naar een groot aantal factoren die binnen een succesvolle organisatie bijdragen aan het resultaat en het werkplezier. Wat is uw beeld van de werkelijke situatie bij uw bedrijf? Waar ligt de kracht? Waar zijn mogelijke verbeterpunten te signaleren?

%

van de IT managers beoordeeld op resultaat (en niet op aanwezigheid)

%

van de managers vinden dat de WHY van de organisatie onvoldoende helder is.

%

van de medewerkers geven aan dat er onduidelijkheden zijn in de doelstellingen en resultaatgebieden.

%

van de IT managers stuurt op zelforganiserende teams.

Gratis basis doorlichting

Hoe beoordeelt u zelf uw organisatie? Ziet u wel verbeterpunten, maar niet de samenhang met de andere aspecten van een goede bedrijfsvoering? Kijk mee met de RGO bril die wij u aanbieden en doe de gratis basisdoorlichting. In 15 tot 20 minuten doorloopt u de gehele vragenlijst. De vragen zijn een doorsnede van de organisatie-brede doorlichting om een beeld te vormen. 

Veel gestelde vragen

Hoe gaat het in zijn werk?

U vult de vragenlijst voor de basisdoorlichting in en geeft uw mailadres aan ons op. Op basis van de door u ingevulde gegevens ontvangt u van ons binnen een tot twee werkdagen een volledige rapportage over de door u geschetste situatie in RGO-context.

Wat zijn de voordelen?

De rapportage geeft u op overzichtelijke wijze een beeld van de sterke punten van uw organisatie en van de mogelijke verbeterpunten. Natuurlijk is deze bril alleen door uw ogen bekeken. Wilt u ook weten hoe uw collega’s erover denken? Doe dan met elkaar een volledige organisatie doorlichting!

Wat wordt er met de gegevens gedaan?

De gegevens zijn persoonlijk en strikt vertrouwelijk. Alleen naar het door u opgegeven mailadres wordt de rapportage gestuurd. De bedrijfsnaam komt hierin niet terug, dus de gegevens zijn niet terug te voeren op uw bedrijf. Uw gegevens zullen als tegenprestatie van onze persoonlijk rapportage wel anoniem worden opgenomen in onze database voor het landelijk onderzoek.