Doorlichting.nl

Een frisse blik van buiten. Snel & online!

Doorlichting.nl is de plek waar u uw team, afdeling, business unit of zelfs de gehele onderneming kunt doorlichten. Uw bedrijf of team wordt middels een uitgebreide online vragenlijst in de gehele breedte diepgaand gescand. De analyse richt zich op alle aspecten die bij bedrijfsvoering van belang zijn. Denk aan leiderschap, besluitvorming, organisatie inrichting, organisatiecultuur, de resultaten, behalen van doelen, klantgerichtheid en medewerkersbevlogenheid. Een unieke methode, zonder grote tijdsinvestering krijgt u een compleet beeld van uw onderneming. Een frisse blik van buiten helpt u om zaken te zien die u anders niet ziet!

Benieuwd naar uw persoonlijke kijk op uw organisatie?

Benieuwd naar hoe uw organisatie écht werkt?

Wat u meet kunt u managen. Op naar betere resultaten voor de gehele organisatie!

 

Stel, uw bedrijf staat er goed voor, maar u zoekt naar de kritische succesfactoren om de groei te continueren? Of misschien zegt uw onderbuikgevoel dat er meer succes te behalen valt? Maar hoe, waarop te focussen? Uw klantenportfolio groeit, maar er zijn ook klanten die  kiezen voor een andere partij, waarom? U scoort goed bij benchmarks, maar onder de medewerkers heerst een minder positieve sfeer? U gaat een organisatieverandering in gang zetten maar u wilt voorafgaand een nulmeting doen? U wilt een andere strategie volgen, maar waar te beginnen? U staat op het punt om een digitalisering door te voeren? U wilt grote verbetertrajecten uitvoeren door de organisatie heen, maar heeft een objectief  ijkpunt nodig? Verbetering start met een doorlichting.

 

Tijdens uw bedrijfsscan kiezen wij ervoor om alle lagen van de onderneming en de separate teams individueel deel te laten nemen. U ontvangt op basis van de door uw medewerkers ervaren situatie een helder inzicht in de lopende issues en de sterkten. Zowel op helicopter view als in de details zullen wij u terugkoppeling geven. Dit helpt u om snel en effectief de nodige acties en verbetering in gang te zetten om uw organisatiedoelen te bereiken.

 

Organisaties die u voorgingen: 

Hersenstichting
Gemeente Harderwijk
UPC
Rhodix
ABN AMRO
TJIP
NSGK
Flyct
Achmea
Simac
Humanitas
Gemeente Enkhuizen
Oracle
Rijkswaterstaat
Hildebrandt
Gemeente Haarlemmermeer
Doe mee: poll over doelstellingen!

Doe mee: poll over doelstellingen!

Hoe vaak staat de directie stil bij de strategische doelstellingen? Van onze directie en leiding gevende verwachten wij dat de stip aan de horizon helder is. Strategische doelstellingen, resultaatgebieden en, nog mooier, onze WHY, is algemeen bekend en gedragen....

Lees meer
Samenvatting Resultaten Juli 2017 IT-manager

Samenvatting Resultaten Juli 2017 IT-manager

Er is niets mis met de motivatie van de Nederlandse managers. Graag zoem ik nu even specifiek in op de IT- branche. Hoe kijkt de IT-manager tegen de organisatie aan? Sinds het verschijnen van de website DOORLICHTING.NL begin 2017 hebben velen dankbaar gebruik gemaakt...

Lees meer

RGO.NU

Doorlichting.nl is een initiatief van Wim Kweekel dat mede mogelijk wordt gemaakt door RGO.Academy

RGO staat voor Resultaatgericht Organiseren en biedt de overkoepelende aanpak om bedrijven succesvoller te maken en tegelijkertijd het werkplezier van managers en medewerkers te vergroten. Wie kiest voor bevlogen medewerkers en een succesvolle onderneming, kiest voor RGO. Een organisatiecultuur van vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding.

RGO.NU

Neem contact met ons op.

12 + 5 =